Horizontální skenování

Systematické zkoumání potenciálních hrozeb, příležitostí a pravděpodobného budoucího vývoje, které jsou na okraji současného myšlení a plánování.


Horizon scanning

The systematic examination of potential threats, opportunities and likely future developments which are at the margins of current thinking and planning.

Použito v metodice