Hranice tolerance rizika

Hranice načrtnutá v celkovém profilu rizika. Rizika, která přesahují tuto hranici, nemohou být akceptována (nelze s nimi žít) bez rozhodnutí vyšší úrovně řízení. Typicky, v případě projektu, informace o těchto rizicích projektový manažer předává zodpovědnému vlastníkovi (SRO).


Risk tolerance boundary

Boundaries outlined in the Overall Risk Profile. Risks that go beyond this limit can not be accepted (can not be dealt with) without a higher level decision. Typically, in the case of a project, information about these risks the Project Manager gives to the Responsible Owner (SRO).

Použito v metodice