Hranice tolerance rizika

Hranice načrtnutá v celkovém profilu rizika. Rizika, která přesahují tuto hranici, nemohou být akceptována (nelze s nimi žít) bez rozhodnutí vyšší úrovně řízení. Typicky, v případě projektu, informace o těchto rizicích projektový manažer předává zodpovědnému vlastníkovi (SRO).

Použito v metodice