Hrozba

Nejistá událost, která může mít negativní dopad na cíle nebo výhody.


Threat

An uncertain event that can have a negative impact on goals or benefits.

Použito v metodice