Inherentní riziko

Neošetřené riziko

Míra specifikovaného rizika ještě před tím, než byla přijata opatření k jeho zvládnutí.


Inherent risk

Neošetřené riziko

The exposure arising from a specific risk before any action has been taken to manage it.

Použito v metodice