Inherentní riziko

Neošetřené riziko

Míra specifikovaného rizika ještě před tím, než byla přijata opatření k jeho zvládnutí.

Použito v metodice