Issue actionee

Úloha nebo osoba odpovědná za řízení a kontrolu všech aspektů jednotlivých otázek, včetně provádění opatření přijatých pro každou problematiku.

Použito v metodice