Kategorie reakce na rizika

V případě hrozeb může být kategorií individuální reakce na rizika snížení, odstranění, převod, zachování nebo sdílení jednoho nebo více rizik. Za příležitosti může být kategorií individuální reakce na rizika realizace, vylepšení nebo využívání nebo sdílení jednoho nebo více rizik.


Risk response category

For threats, the individual risk response category can be reduction, removal, transfer, retention or share of one or more risks. For opportunities, the individual risk response category can be realisation, enhancement or exploitation or share of one or more risks.

Použito v metodice