Kategorie reakce na rizika

V případě hrozeb může být kategorií individuální reakce na rizika snížení, odstranění, převod, zachování nebo sdílení jednoho nebo více rizik. Za příležitosti může být kategorií individuální reakce na rizika realizace, vylepšení nebo využívání nebo sdílení jednoho nebo více rizik.

Použito v metodice