Komunikační plán

Plán komunikačních aktivit během organizační činnosti (strategické, programové, projektové nebo provozní), který bude vytvořen a udržován. Typicky obsahuje, kdy, co, jak a s kým informace proudí.


Communications plan

A plan of the communications activities during the organizational activity (strategic, programme, project or operational) that will be established and maintained. Typically contains when, what, how and with whom information flows.

Použito v metodice