Manažer změn

Role odpovědná za převedení záměrů na reálné přínosy, zajištění implementace a zavedení nových hodnot vycházejících z projektů. Tuto roli vykonává typicky více než jedna osoba.

Použito v metodice