Míra ochoty riskovat

Specifický přístup organizace k rizikům, který se promítá do míry rizika, která je organizací považována za akceptovatelnou.


Rate of willingness to take risks

The organization's specific approach to risks, which is reflected in the level of risk considered acceptable by the organization.

Použito v metodice