Míra ochoty riskovat

Specifický přístup organizace k rizikům, který se promítá do míry rizika, která je organizací považována za akceptovatelnou.

Použito v metodice