Nepříjemnost

Výsledky považované za negativní jedním nebo více zúčastněnými stranami. Nevýhody jsou skutečné důsledky určité činnosti, zatímco podle definice existuje určitá nejistota ohledně toho, zda se projeví.


Dis-benefit

Outcomes perceived as negative by one or more stakeholders. Dis-benefits are actual consequences of an activity whereas, by definition, a risk has some uncertainty about whether it will materialize.

Použito v metodice