Nepříjemnost

Výsledky považované za negativní jedním nebo více zúčastněnými stranami. Nevýhody jsou skutečné důsledky určité činnosti, zatímco podle definice existuje určitá nejistota ohledně toho, zda se projeví.

Použito v metodice