Nesení, strpení

Reakce na hrozbu. Vědomé, záměrné rozhodnutí ponechat hrozbu, poněvadž to bude ekonomičtější, nežli nějaká jiná činnost směřující ke snížení rizika. Pokračující hrozba je monitorována, aby se zajistilo, že nepřekročí tolerovatelné hranice.

Použito v metodice