Nevýhoda

Výsledky, které jsou jednou nebo více zainteresovanými stranami vnímány jako negativní. Jde o důsledky nějaké činnosti, o kterých s jistotou víme, že by nastaly, zatímco riziko v sobě, z povahy věci, obsahuje určitou míru nejistoty, zda nastane.


Disadvantage

Results that are perceived as negative by one or more stakeholders. These are the consequences of some activity that we know for certain, but the risk in itself, of the nature of the thing, contains some degree of uncertainty about whether it will occur.

Použito v metodice