Obchodní případ

Ospravedlnění organizační činnosti (strategické, programové, projektové nebo provozní), které obvykle obsahuje náklady, přínosy, rizika a časové lhůty a proti kterým je testována životaschopnost.


Business case

The justification for an organizational activity (strategic, programme, project or operational) which typically contains costs, benefits, risks and timescales and against which continuing viability is tested.

Použito v metodice