Obchodní případ

Ospravedlnění organizační činnosti (strategické, programové, projektové nebo provozní), které obvykle obsahuje náklady, přínosy, rizika a časové lhůty a proti kterým je testována životaschopnost.

Použito v metodice