Očekávaná hodnota

Hodnota vypočtena vynásobením průměrného dopadu podle procenta pravděpodobnosti.


Expected value

This is calculated by multiplying the average impact by the probability percentage.

Použito v metodice