Očekávaná hodnota

Hodnota vypočtena vynásobením průměrného dopadu podle procenta pravděpodobnosti.

Použito v metodice