Odhad rizika

Odhad pravděpodobnosti a dopadu individuálního rizika s přihlédnutím k předem stanoveným normám, cílovým úrovním rizika, vzájemným závislostem a dalším relevantním faktorům.


Risk estimation

The estimation of probability and impact of an individual risk, taking into account predetermined standards, target risk levels, interdependencies and other relevant factors.

Použito v metodice