Odhad rizika

Odhad pravděpodobnosti a dopadu individuálního rizika s přihlédnutím k předem stanoveným normám, cílovým úrovním rizika, vzájemným závislostem a dalším relevantním faktorům.

Použito v metodice