Odstranění

Riziková reakce na hrozbu. Typicky zahrnuje změnu aspektu organizační činnosti, tj. změny rozsahu, způsobu zadávání zakázek, dodavatele nebo sled činností.


Removal

A risk response for a threat. Typically involves changing an aspect of the organizational activity, i.e. changing the scope, procurement route, supplier or sequence of activities.

Použito v metodice