OGC Gateway ReviewsTM

Nezávislé přezkumy ověřování významných (vysoce rizikových) projektů ve vládě Spojeného království. Jsou povinné a vyskytují se v klíčových rozhodovacích bodech v rámci životního cyklu projektu.

Použito v metodice