OGC Gateway ReviewsTM

Nezávislé přezkumy ověřování významných (vysoce rizikových) projektů ve vládě Spojeného království. Jsou povinné a vyskytují se v klíčových rozhodovacích bodech v rámci životního cyklu projektu.


OGC Gateway ReviewsTM

Independent assurance reviews of major (high-risk) projects in the UK Government. They are mandatory, and occur at key decision points within the lifecycle of a project.

Použito v metodice