Ohodnocení rizika

Proces ujasnění si dopadu identifikovaných hrozeb nebo příležitostí na určitou činnost a to souhrnně za všechny hrozby a příležitosti vztažené k danému riziku.

Použito v metodice