Operační risk

Nedosažení obchodních / organizačních cílů kvůli lidské chybě, selhání systému a nedostatečnému postupu a kontrolám.


Operational risk

Failure to achieve business/organizational objectives due to human error, system failures and inadequate procedure and controls.

Použito v metodice