Plánování obnovy

Série činností zaměřených na obnovu procesů, které jsou reakcí zejména na fyzické havárie (katastrofy). Tyto činnosti jsou dílčí součástmi plánů kontinuity činností (BCM).

Použito v metodice