Plánování obnovy

Série činností zaměřených na obnovu procesů, které jsou reakcí zejména na fyzické havárie (katastrofy). Tyto činnosti jsou dílčí součástmi plánů kontinuity činností (BCM).


Recovery Planning

A series of activities aimed at rehabilitating processes that are mainly responsive to physical disasters (catastrophes). These activities are part of the Business Continuity Plans (BCM).

Použito v metodice