Plánování zotavení po havárii

Řada procesů zaměřených na procesy obnovy, zejména v reakci na fyzické katastrofy. Tato činnost je součástí plánování podnikové kontinuity, nikoliv totality.


Disaster Recovery Planning

A series of processes that focus on recovery processes, principally in response to physical disasters. This activity forms part of business continuity planning, not the totality.

Použito v metodice