Politika řízení rizik

Vyjádření na vysoké úrovni, které ukazuje, jak bude řízení rizik v celé organizaci řešeno.


Risk Management Policy

A high-level statement showing how risk management will be handled throughout the organization.

Použito v metodice