Politika řízení rizik

Vyjádření na vysoké úrovni, které ukazuje, jak bude řízení rizik v celé organizaci řešeno.

Použito v metodice