Posílení

Reakce na příležitost. Vztahuje se na využití příležitosti a dosažení dalších dodatečných výhod.


Strengthening

Response to opportunity. It refers to the use of the opportunity and the achievement of additional benefits.

Použito v metodice