Pravděpodobnost

Jedná se o hodnocenou pravděpodobnost konkrétního ohrožení nebo skutečné události, včetně posouzení četnosti s jakou může vzniknout.


Probability

This is the evaluated likelihood of a particular threat or opportunity actually happening, including a consideration of the frequency with which this may arise.

Použito v metodice