Přenesení

Reakce na riziko. Přenesením třetí strana přebírá odpovědnost za nějaký aspekt hrozby.


Migration

Response to risk. By delegation, a third party assumes responsibility for any aspect of the threat.

Použito v metodice