Přenesení

Reakce na riziko. Přenesením třetí strana přebírá odpovědnost za nějaký aspekt hrozby.

Použito v metodice