Příčina rizika

Popis zdroje rizika, tj. událost nebo situace, která způsobuje riziko.


Risk cause

A description of the source of the risk, i.e. the event or situation that gives rise to the risk.

Použito v metodice