Přínos

Měřitelné zlepšení na výstupu, které je vnímáno jednou nebo více zainteresovanými stranami jako výhoda.

Použito v metodice