Příručka procesu řízení rizik

Popisuje sérii kroků (počínaje identifikací rizik až po implementaci opatření) a s nimi související činnosti, nezbytné pro realizaci řízení rizik.


Risk Management Guide

Describes a series of steps (from risk identification to implementation of measures) and related activities necessary to implement risk management.

Použito v metodice