Příručka procesu řízení rizik

Popisuje sérii kroků (počínaje identifikací rizik až po implementaci opatření) a s nimi související činnosti, nezbytné pro realizaci řízení rizik.

Použito v metodice