Problém

Záležitost, problém

Jakákoli neplánovaná událost, která nastala, a která vyžaduje zákrok managementu. Může to být nějaký problém, pochybnost, obava, požadavek na změnu nebo riziko, které se již projevilo.


Issue

Záležitost, problém

Any unplanned event that occurred and requires management intervention. It can be a problem, a doubt, a concern, a change request, or a risk that has already occurred.

Použito v metodice