Problém

Záležitost, problém

Jakákoli neplánovaná událost, která nastala, a která vyžaduje zákrok managementu. Může to být nějaký problém, pochybnost, obava, požadavek na změnu nebo riziko, které se již projevilo.

Použito v metodice