Produkt

Hmotný nebo nehmotný vstup nebo výstup, který lze dopředu popsat, vytvořit a vyzkoušet. Rovněž se používá pojem výstup nebo dodávka.

Použito v metodice