Profil rizika

Popis typů rizika vnímaných organizací a projevům těchto rizik.


Risk profile

Describe the types of risk perceived by organizations and the manifestations of these risks.

Použito v metodice