Profil rizika

Popis typů rizika vnímaných organizací a projevům těchto rizik.

Použito v metodice