Program

Dočasná flexibilní organizační struktura vytvořená pro koordinaci, řízení a kontrolu implementace souboru souvisejících projektů a opatření s cílem dodat výstupy a zajistit přínosy, které se vztahují ke strategickým cílům organizace. Životní cyklus programu trvá obvykle několik let.


Programme

A temporary, flexible organization structure created to co-ordinate, direct and oversee the implementation of a set of related projects and activities in order to deliver outcomes and benefits related to the organization’s strategic objectives. A programme is likely to have a life that spans several years.

Použito v metodice