Program

Dočasná flexibilní organizační struktura vytvořená pro koordinaci, řízení a kontrolu implementace souboru souvisejících projektů a opatření s cílem dodat výstupy a zajistit přínosy, které se vztahují ke strategickým cílům organizace. Životní cyklus programu trvá obvykle několik let.

Použito v metodice