Programové riziko

Riziko související s transformací strategie na vysoké úrovni na nové způsoby práce s cílem přinést výhody organizaci.

Použito v metodice