Prohlášení SIC

Vysvětlující prohlášení rady ředitelů společnosti k probíhajícímu procesu identifikace a řízení významných rizik, kterým společnost čelí.

Použito v metodice