Prohlášení SIC

Vysvětlující prohlášení rady ředitelů společnosti k probíhajícímu procesu identifikace a řízení významných rizik, kterým společnost čelí.


Statement SIC

Explanatory statements by the Board of Directors of the Company on the ongoing process of identifying and managing the significant risks faced by the company.

Použito v metodice