Projektové riziko

Rizika projektu jsou ty, které se týkají úspěšného dokončení projektu. Obvykle se jedná o osobní, technickou, nákladovou, plánovou, zdrojovou, provozní podporu, kvalitu a dodavatele.


Project risk

Project risks are those concerned with the successful completion of the project. Typically these risks include personal, technical, cost, schedule, resource, operational support, quality and supplier issues.

Použito v metodice