Projektové riziko

Rizika projektu jsou ty, které se týkají úspěšného dokončení projektu. Obvykle se jedná o osobní, technickou, nákladovou, plánovou, zdrojovou, provozní podporu, kvalitu a dodavatele.

Použito v metodice