Provozní riziko

Selhání při dosahování cílů v činnosti organizace vlivem lidských chyb, systémových selhání a nesprávných postupů a řídících činností.

Použito v metodice