Provozní riziko

Selhání při dosahování cílů v činnosti organizace vlivem lidských chyb, systémových selhání a nesprávných postupů a řídících činností.


Operational risk

Failure to achieve organizational goals due to human error, system failure, and malpractice, and management activities.

Použito v metodice