Průvodce procesu řízení rizik

Popisuje řadu kroků (od identifikovat až po implementaci) a jejich příslušných aktivit nezbytných k implementaci řízení rizik.


Risk Management Process Guide

Describes the series of steps (from Identify through to Implement) and their respective associated activities, necessary to implement risk management.

Použito v metodice