Průvodce procesu řízení rizik

Popisuje řadu kroků (od identifikovat až po implementaci) a jejich příslušných aktivit nezbytných k implementaci řízení rizik.

Použito v metodice