Rámec řízení rizik

Kontext (sada souvisejících jevů nebo událostí, prostředí, podmínek a okolností) správy rizik z hlediska jejich identifikace, hodnocení a řízení. Tento rámec musí být konzistentní s ostatními manažerskými procesy napříč organizací a popsán vyčerpávajícím způsobem.

Použito v metodice