Reakce na rizika

Opatření, která mohou být podniknuta k tomu, aby se situace dostala na úroveň, kde je expozice vůči organizaci přijatelná. Tyto reakce spadají do jednoho z řady kategorií reakce na rizika.


Risk response

Actions that may be taken to bring the situation to a level where the exposure to risk is acceptable to the organization. These responses fall into one of a number of risk response categories.

Použito v metodice