Recenze brány

Nezávislé přezkumy ujištění, které se vyskytují v klíčových rozhodovacích bodech v rámci životního cyklu programu nebo projektu.


Gateway reviews

Independent assurance reviews that occur at key decision points within the lifecycle of a programme or project.

Použito v metodice